سایت مورد نظر مسدود است!ساخت وب های رباینده نتایج گوگل از تاریخ 94/2/18 در رزبلاگ ممنوع می باشد.این قانون در حمایت از حقوق وبستران ایرانی و برای پالایش تقریبی اینترنت از این سایت های اسپم که کاربران را از رسیدن به نتایج نهایی به دور نگه می دارند ایجاد شده است

ثبت سایت جدید